Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DAVRANIŞSAL FİNANSTA BİREYLERİN YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN ÖNYARGILAR

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 9 - 10 October 2020

Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-49

Endüstri 4.0’xxdan Eğitim 4.0’xxa Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğtimi Analizi

4. International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-33

Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 March 2019, pp.37-42

Clustering Approach As a Regional Development Tool

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.503-513 identifier

An Emprical Study on The Perception of Corporate Social Responsibilty of The Students ın Engineering Departments of Universities

The Second International Congress of Education Research, Educational Research Association (EAB), Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010

Türkiye de Kadın Girişimcilik ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi Örneğİ

III. Uluslararası STK’lar Kongresi STK-Özel Sektör- Devlet Etkileşimi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006

CAN STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT RESOLVE THE CONFLICTS IN FAMILIES

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.931-936

Research On Contributional Process Within The EU Integration The Institutionalization Of Family Owned Business Through Transferring Managers

The Proceeding of the Third International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 May 2004, pp.437-445

Books & Book Chapters

Endüstri 4.0 ve Olgunluk: Biga TSO Örneği

in: Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyi Belirleme Araştırması: Biga Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Nazan Yelkikalan, Erdal Aydın, Sena Erden AYHÜN, Bilge Çavuşgil Köse, Editor, LIVRE DE LYON, pp.1-9, 2022

Eğitim Alanında Yetenek 4.0

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0 içinde, NART, Senem, Editor, Beta yayınları, İstanbul, pp.221-247, 2020

BİGA İLÇESİNDE GİRİŞİMCİLERİN GÖZÜNDEN ÜNİVERSİTE

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof.Dr. Ensar NİŞANCI, Doç.Dr. Ümit İZMEN, Doç.Dr. Seda H. BOSTANCI, Editor, Umuttepe Yayınları, izmit -Kocaeli, pp.317-360, 2018

Tarihsel-Kuramsal Açıdan Yönetim

in: Örgütlerin Yönetimi, AKDEMİR Ali, Editor, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.63-113, 2018

Biga İlçesinde Girişimcilerin Gözünden Üniversite

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Ensar Nişancı / Ümit İzmen / Seda H.Bostancı, Editor, Umuttepe Yayınları, 2017

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

36

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals