Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A New Method for Reinforcement of Masonry Structure: Outer Shear Wall

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019

Investigation Of The Effectiveness Of Non- Destructive Test Methods in Determining The Pressure Resistance Of Heavy Concrete

5. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1004-1010

Presteki Kırılma Yönünün Beton Basınç Dayanımında Etkisi Üzerine Bir Araştırma

5. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.994-1001

Investigation of Water Permeability Properties in Shotcrete

Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner çalışmalar kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.734-740

6306 Sayılı Kanuna Göre Mevcut Betonarme Yapının Deprem Risk Analizi: Örnek Uygulama

Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.723-733

Behavioural Investigation of the Effect of Thickness on the Shear Walls with Opening

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.579

Perde Duvarlarda Birakilan Boşluklara ait Yükseklik EtkilerininSAP2000 OAPI ile İncelenmesi

II. InternationalConference on advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1610

Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)

II. InternationalConference on advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 September - 23 December 2017, pp.1512

Depreme Dayanıklı Bina Kapsamında Yapısal Olmayan Riskler ve Önlemler

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2015, pp.56-571

Lateral Strength of Masonry Walls With Openings: Analytical Approach

Fırst Internatıonal Conference Exhıbıtıon Applıcatıon Of Effıcıent Renewable Energy Technologıes In Low Cost Buıldıngs And Constructıon, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2013, pp.111-121

Kompozit duvarların diyagonal çekme dayanımının Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı-2013, Trabzon, Turkey, 3 - 04 May 2013

Mermer Tozu Atığının Kerpiç Yapımında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2010

Lif Katkılı Betonların Aşınma Direnci Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009 Sustainable Development

Yüksek sıcaklık etkisinde kimyasal katkılı betonların incelenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 2 - 04 April 2009, vol.1, pp.273-282

Hava Sürükleyici Katkılı Betonun Farklı Sıcaklıklardaki Davranışlarının İncelenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 2 - 04 April 2009, vol.1, pp.263-272

Cam FRP İle Güçlendirilmiş Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin Davranışlarının Tayini

Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 7 - 09 December 2006, vol.1, pp.513-520

Depreme Maruz Yığma Duvarın Kırılması Ve Deprem Yönetmeliğinin İrdelenmesi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 September 2005, vol.1, pp.232-241

Düzlem Dışı Yüklenen Yığma Yapıların Deneysel Davranışı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, Ankara, Turkey, 17 February 2005, pp.67-74

Books & Book Chapters

BETONARME YAPILARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TDY-2018, ASCE 7-16 VE EUROCODE-8’İN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

in: Mühendislik Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar, Duygu KAVAK, Alper POLAT, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.40-73, 2021