Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1998 Doktora

  Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1979 - 1985 Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Hastane infeksiyonlarından izole edilen Acinetobacter türlerinde ß-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji