Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi, Turkey

 • 2006 - 2009 Post Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

 • 2001 - 2006 Under Graduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler (İng.), Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı ve Kamu Ekonomisi Bakımından Sonuçları (Türkiye'de Sağlık Sektörü Örneği)

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi

 • 2009 Post Graduate

  Türkiye'de Mali Disiplinin Uzun Dönem Makroekonomik Etkileri

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

Foreign Languages

 • C1 Advanced English