Education Information

Education Information

 • 2013 - 2015 Doctorate

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarım Ekonomisi, Turkey

 • 2006 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, İşletme, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarım Ekonomisi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Türkiye'de Süt Sektöründe Gıda Güvencesinin Temel Paydaşlar Açısından Tüm Boyutları ile Değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi

 • 2012 Postgraduate

  Sürdürülebilir Meyve Üretimi ve Pazarlaması Açısından Tarım Politikalarının İrdelenmesi: Çanakkale İli Örneği

  Ege University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Foreign Languages

 • A1 Beginner Italian

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022R ile Veri Analizi: Modül 5-Sosyal Bilimlerde Kullanılan Makine Öğrenme Algoritmaları

  Vocational Course , İzmir Demokrasi Üniversitesi

 • 2022R ile Veri Analizi: Modül 4-R ile Temel Çıkarımsal İstatistik

  Vocational Course , İzmir Demokrasi Üniversitesi

 • 2022R ile Veri Analizi: Modül 3-R ile Çok Değişkenli İstatistik

  Vocational Course , İzmir Demokrasi Üniversitesi

 • 2022R ile Veri Analizi: Modül 2-R ile Veri Görselleştirme

  Vocational Course , İzmir Demokrasi Üniversitesi

 • 2022G-Power Uygulamalı Güç ve Örneklem Büyüklüğü Hesaplama Eğitimi

  Vocational Course , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2022R ile Veri Analizi: Modül 1-R Yazılımının Temelleri

  Vocational Course , İzmir Demokrasi Üniversitesi

 • 2022SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi

  Vocational Course , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2016Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler

  Education Management and Planning , Mersin Turizm Mezunlar Derneği

 • 2016Proje Döngüsü Yönetimi Temel Eğitimi

  Education Management and Planning , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2015Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu

  Other , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2014How to Publish a Scientific Journal Article

  Other , Springer

 • 2013IPARD Proje Yatırımları Proje Başvuru Paketi Hazırlama Eğitimi

  Other , TKDK