Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Sığır Eti Üretimi ve Dış Ticaretinde Son 25 Yıllık Tarımsal Politikaların ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.21, pp.223-230, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.516-522, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of Food Security in Dairy Products in Terms ofManufacturers in Turkey

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, no.2, pp.247-254, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of factors influencing the opinions of fresh fruits and vegetables consumers on food safety

Anadolu Journal of Agricultural Sciences, vol.33, no.1, pp.14-23, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Food Safety Perceptions of Fresh Fruits and Vegetables Consumers

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.2, pp.36-44, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of Self-Sufficiency in Lentil Production in Turkey

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, no.3, pp.255-262, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Arı Ürünleri Tüketicilerinin Genel Özellikleri ve Tüketim Tercihleri: Çanakkale İli Örneği

Tarım Ekonomisi Derneği Dergisi, vol.23, no.2, pp.255-262, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Evaluation of Food Security in European Union

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.216-226, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.7-13, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Süt ve Süt Ürünlerinde Güvenceyi Etkileyen Faktörlerin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.57-69, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türkiye'de Gıda Güvencesinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.1-7, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Identifying The Factors Affecting Fresh Fruit Production And Marketing In Canakkale-Turkey

Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.12, no.2, pp.78-85, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Evaluation Of The Warehouse Receipt System For Agro-Food Products In Turkey

Anadolu Journal of Agricultural Sciences, vol.29, pp.240-247, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Problems of Fresh Fruit Production and Marketing in Çanakkale Province and Solution Suggestions

The Journal of Ege Univesity, vol.1, pp.301-304, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Fındık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, pp.245-254, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatının Son On Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.37-45, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on Capia Pepper Farmers' Pesticide Use: Case Study of Çanakkale Province

International Conference on Agricultural, Biolological and Life Science, 1 - 03 September 2020, pp.621 Creative Commons License

Priority Order of Effective Variables on Consumption of Red Meat Consumers: Case Study of Çanakkale Province

1. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, pp.189-190 Creative Commons License

Kırmızı Et Tüketicilerinin Genel Özellikleri ve Tüketim Tercihleri: Çanakkale İli Örneği

4th International Multidiciplinary Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 18 October 2018 - 19 October 2108, pp.348-363 Creative Commons License

Türkiye'de Kuru Soğan Fiyatlarındaki Oynaklıkların ve Sebeplerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, pp.340-347 Creative Commons License

Tarımsal İşletmelerin Örgütlenme Modelleri: Çanakkale İli Örneği

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.327-335 Creative Commons License

Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerini Geliştirmeye Yönelik Kırsal Kalkınma Destek ve Politikaları

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.361-370 Creative Commons License

Analysis of Consumers’ Shopping Behavior in Terms of Food Waste: Case Study of Canakkale Province

2. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.24 Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of Consumer Attitudes and Behaviors Affecting Food Waste: Case Study of Canakkale Province

2. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.23 Creative Commons License Sustainable Development

Determination of Variables Affecting Honey Consumption Quantity: Case Study of Canakkale Province

7. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.789 Creative Commons License

Priority Order of Basic Variables Affecting Honey Consumption: Case Study of Canakkale Province

7. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.788 Creative Commons License

General Characteristics of Bee Products Consumers in Turkey

45. Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017, pp.70 Creative Commons License

Evaluation of Farmers in Terms of Irrigation and Tillage Applications in Olive Production Areas in Turkey

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.265 Creative Commons License

A Research on Consumers' Preferences for Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, no.1, pp.471 Creative Commons License

Evaluation of Lentil Production and Self-Sufficiency in Turkey

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.873 Creative Commons License

Evaluation of The Problems within the The Food Supply Chain in Turkey in Terms of Food Losses and Food Waste

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 5 - 06 March 2017, vol.1, no.1, pp.830-835 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'de Sürdürülebilir Meyve Üretimi ve Pazarlaması Açısından Tarım Politikalarının İrdelenmesi

TURKAS Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2016, pp.63-72 Creative Commons License

Food Safety Perceptions of Fresh Fruit and Vegetable Consumers: A Case Study of Canakkale Province

27th Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, vol.1, no.1, pp.28 Creative Commons License

Türkiye'de Süt Sektörünün Mevcut Durumu ve Sektöre Yönelik Politikaların İrdelenmesi

12.Ulusal Taım Ekonomisi Kongresir, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.2, no.1, pp.829-838 Creative Commons License

Determination of Variables Effective on the Opinion of Milk Producers About Ensuring Food Security in Milk: A Case Study of TR22 South Marmara Region

International Balkan and Near Eastern Social Sceinces Conference Series, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2016, no.1, pp.50-56 Creative Commons License Sustainable Development

Family Farming in Terms of Sustainable Food Supply and Evaluation of The Present Situation in Turkey

International Balkan and Near Eastern Social Sceinces Conference Series, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2016, no.1, pp.44-49 Creative Commons License

The Evaluation of Food Security in European Union-27

14th International Syposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 24 - 26 September 2015, pp.151 Creative Commons License Sustainable Development

Kadın Çiftçilerin Gelecek ile İlgili Beklentileri: Semt Pazarları Örneği

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.199-206 Creative Commons License

Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1392-1398 Creative Commons License

Dinamik Ekonometrik Modeller İle Süt Teşvik Primi Fiyatlar ve Süt Üretimi İrdelenmesi

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.811-818 Creative Commons License

Evaluation of Food Security About Some of the Main Food Products in Turkey

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industy, İzmir, Turkey, 23 - 27 July 2014, pp.77-80 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of The Factors Affecting Greenhouse Gas Emissions in Turkey

Second Student Scientific Conference ''Ecology and Environment'', Shumen, Bulgaria, 16 May - 17 June 2014, pp.78 Creative Commons License Sustainable Development

Alternative Production Systems Contribution to Sustaniable Agriculture in Turkey

24th International Scientific Expert Conference on Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 28 September 2013, pp.506-510 Creative Commons License Sustainable Development

The Problems of Fresh Fruit Production and Marketing in Çanakkale Province and Solution Suggestions

23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry,, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.84 Creative Commons License

Kırsal Yoksullluk: Çanakkale İli Köprübaşı Köyü Örneği

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, vol.1, pp.474-480 Creative Commons License

Keçi Yetiştiriciliğinin Çanakkale İli Ekonomisinde Yeri ve Önemi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.54-60 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türkiye'deki Tüketicilerin İklim Değişikliği ile İlgili Davranışlarının Belirlenmesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler I, Prof. Dr. İbrahim Cengizler,Doç. Dr. Selçuk Duman, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.327-339, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Tüketicilerin Geri Dönüşüm Davranışları ile İlgili Bir Literatür İncelemesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-II, Prof. Dr. Ali Musa Bozdoğan,Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-82, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Coğrafi İşaret Konusunu Tüketiciler Açısından Ele Alan Yayınlara İlişkin Bir Literatür İncelmesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değelendirmeler, Doç. Dr. Tugay Ayaşan,Doç. Dr. Ümit Ayata, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.181-212, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Kanatlı Eti Tercihinde Etkili Değişkenlerin Tüketici Önceliklerine Göre Sıralanması: Çanakkale İli Örneği

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof Dr Nigar Yarpuz Bozdoğan,Doç Dr Emrah Dönmez,Doç Dr Ufuk Coşkun, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.75-84, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Çanakkale'de IPARD Kapsamında Yapılan Kırsal Turizm Yatırımlarının ve Mevcut Potansiyelinin İncelenmesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof Dr Nigar Yarpuz Bozdoğan,Doç Dr Emrah Dönmez,Doç Dr Ufuk Coşkun, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.85-92, 2018 Creative Commons License Sustainable Development