Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Real Time Photogrammetric Monitoring of Bridges Köprülerin Gerçek Zamanlı Fotogrametrik İzlenmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  Tarihi Köprülerin Digital Fotogrametri Tekniği Yardımıyla Modellenmesi Modelling of Historical Bridges by the means of Digital Photogrammetry

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı