Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) varyetelerinde Orobanche cumana Wallr.'ın Süperoksit Dismütaz (SOD;E.C.1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;E.C.1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ACAR O. (Yürütücü) , demirbaş s.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2005
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2006