Genel Lineer Regresyon Modelinde Liu ve İki Parametreli Liu-Ridge Tahmin Edicileri için Regresyon Tanılama Metotları


SÖKÜT AÇAR T. (Yürütücü) , ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2018
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2019