Farklı Çelik Alma Dönemleri ile Oksin Dozlarının Kocayemişin(Arbutus unedo L.) Kökleme Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


ŞEKER M. (Yürütücü) , AKÇAL A. , YÜCEL Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2010

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2005
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2010