Bakır Siklo Hekzan Mono Karboksilat (Bakır Naftenat) Bileşiğinin Tekstil Boyarmadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması


Kanat Z. E. , Yıldız A.(Yürütücü), Atav R., Ağırgan A. Ö.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2009
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2011