Nitrifikasyon İnhibitörlü (3,5 Dimetilpirazolyumgliseroborat) Bor ve Demir İçerikli Sulu Tarıma Uygun Organik ve İnorganik Gübre Geliştirilmesi


Başaran M. (Executive) , Uzun O.

Project Supported by Other Private Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: May 2017