Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında Süperoksit Dismütaz (SOD; EC 1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD; EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ACAR O. (Yürütücü) , BAYKAL F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2005
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2006