Farklı Özellikteki Bozulmuş Meralarda Kentsel Arıtma Çamuru ve İnorganik Gübre Uygulamalarının Mera Verimi ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri


Başaran M. (Executive) , Uzun S., Kaplan M.

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2007
  • End Date: October 2010