Kayseri Yöresine Ait Pümisin YeraltıSuyu Kirliliğini Önleyici Bariyer Malzemesi Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması


Gökalp Z.(Executive), Taş İ. , Uzun O., Başaran M.

TUBITAK Project, 2012 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: February 2016