Free Technology Signs


Arslan H. (Executive), Tunçer K.

Erasmus Project, 2021 - 2024

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: January 2024

Project Abstract

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ortak olduğu ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arslan’ın yürüttüğü “Free Technology Signs” isimli Erasmus Plus Mesleki Eğitim projesi, “Erasmus Plus, KA220-VET 00033187 - Cooperation partnerships in vocational education and training” kategorisinde Avusturya Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Avusturya’tan Equalizent Schulungs und Beratungs Gmbh’nin koordinator olduğu 27 aylık ve 323.230 €’luk projenin Ocak 2024’te tamamlanması hedeflenirken projenin amacı; işitme engelli bireylerin bağımsız olarak öğrenmelerini ve aktarılabilir dijital beceriler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, işitme engelliler için yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim olanaklarını artırmak ve engellilerin topluma dahil edilmesine katkı sağlamak. 

Proje ekibinde araştırmacı olarak Öğr. Gör. Kadir Tunçer ve doktora öğrencileri Sedat Yakut ve Hasan Dirik yer alırken; projede Equalizent Schulungs und Beratungs Gmbh (Avusturya), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye), Istituto Statale Sordi (İtalya), European Union of The Deaf Aisbl (Belçika), Humboldt-Universitaet Zu (Almanya) olmak üzere toplam 5 ortak bulunmaktadır.