Achillea, Artemisia, Origanum, Salvia, Satureja, Thymus ve Ziziphora türlerinin ekstre, sekonder metabolit ve uçucu yağlarının patojeni bakteriler ile mücadelede kullanılabilme olanaklarının araştırılması


ÇAKMAKÇI R.

TUBITAK Project, 2007 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2007
  • End Date: July 2011