Kalkınma Yolunda Doğal Afetler


TATLI H.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2014 - 2015

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: June 2015