Yeşil ceviz kabuğundan elde edilen biyokömür ile sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi


SUNGUR A. (Executive) , KAVDIR Y. , SOYLAK M., ÖZAY Ö. , İLAY R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: April 2020