Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda kolşisin tedavi yanıtlarının Sitokrom P450 CYP2D6, CYP2A3 ve CYP2A4 polimorfizmleri ile arasındaki ilişkinin araştırılması


SILAN C. (Executive) , SILAN F. , ÖZDEMİR Ö. , URFALI M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: November 2017