Merhaba Sanat


Delikçi E., Ercan S. Z.

Association (NGO), 2023 - 2024

  • Project Type: Association (NGO)
  • Begin Date: July 2023
  • End Date: July 2024

Project Abstract

“Merhaba Sanat” Projesi, 6 Şubat depremleri sonrası bölgeden Çanakkale’ye gelen çocukların sanatın farklı disiplinleri ve Çanakkale’nin kültürel değerleriyle buluşturulmasını amaçlıyor. Troya Kültür Derneği tarafından ÇEMBER Aile ve Çocuk Rehberliği Derneği ortaklığında, Sabancı Vakfı’nın Hibe desteğiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇOMÜ MSSF, AkçanSA ve ÇASEMDER’in yerel paydaşlığında hayata geçirilen “Merhaba Sanat” projesi, depremin etkilediği farklı kentlerden gelerek kentimize yerleşen ailelerin 7-14 yaş arası çocuklarını Çanakkaleli akranlarıyla sanatın birleştirici ve iyileştirici enerjisi etrafında bir araya getiriyor.

Aileleri ile birlikte göçe mecbur kalan çocuklar hem Çanakkale’ye kültürel ve sosyal açıdan adapte olmaya çalışırken hem de fiziksel, ekonomik ve sosyal yıkımların yanı sıra travmaya bağlı fizyolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunlarla başa çıkmak için çaba sarf etmektedir. Bu proje kapsamındaki sanat atölyelerinin amacı, travma sonrasında çocukların tepkilerini normalleştirmek ve zorlayıcı yaşantıların etkileri konusunda çocukların psikolojik iyi oluşlarına destek olmak için sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü hareket geçirmektir.

Sanat Atölyelerinin tasarlanma ve uygulama süreçlerinde, deprem gibi doğal bir afet yaşamış insanlarda depremin oluşturduğu stres, korku ve travmanın kişisel yaşam üzerindeki etkilerini, duygusal ve psikolojik belirtileri bağlamında sanat atölyeleri süreçlerinden kazanımlar edinmeleri hedeflenmektedir.

Projeden 35 sanatçı ve sanat profesyoneli ile 5 farklı STK çalışanı, toplam 73 çocuk faydalanmıştır