Koroner yavaş akımı olan hastalarda ateroskleroz ile ilikili gen polimorfizmi varlığı ve carotis intima-media kalınlığı, endotel fonksiyonlarının ile ilişkisi.


GAZİ E. (Executive) , SILAN F. , ÖZDEMİR Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: July 2014