Müsilajın Posidonia Oceanica Çayırları Ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi Ve Restorasyon Çalışmaları


Yığın C. Ç. (Executive) , Ak İ. , Ayaz A. , Altınağaç U. , Öztekin A. , Şen Y.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: July 2022