Ezine Yöresinde Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi


Berber N., Öğe Ç., Baruk Bulut G., Katra H., Erenoğlu R. C.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2018 - 2019

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: October 2019