Ezine Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin 16S-rDNA Dizi Analizine Göre Tanımlanması


UYMAZ TEZEL B. (Executive) , YÜKSEL Z. , AKÇELİK N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: November 2016