Plazma İle Büyütülmüş Hidrojenlenmiş Amorf Silisyum Karbür İnce Filmlerin Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi


SEL K. (Executive), GÜNEŞ İ., GÜNEŞ İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: March 2012