Istranca (Yıldız) Dağı Güneyinde Yer Alan Vertisol Ordosu Topraklarının Toprak Taksonomisine Göre Belirlenmesi ve Sulama Mühendisliği Yönünden İrdelenmesi.


ÇAKIR R. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 1995 - 1996

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 1995
  • End Date: December 1996