Kriyojel/Iletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Sensör Olarak Uygulanabilirliğinin Incelenmesi


SEL K.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2017