Yeni Sentezlenen Poli BenzimidazolTiyofen ve Poli KarbazolFluoren Polimerlerinin Sitotoksik Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması


KANBUR S. (Executive) , ÖZCAN ATEŞ G. , ÖZTÜRK Ş. , BAYCAN KOYUNCU F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2020
  • End Date: August 2021