COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz


Zeren Ş. G. , Orhan Ş. F. (Executive), Yılmaz M. B.

TUBITAK Project, 2020 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: December 2020