Çanakkale Koşullarında Diospyros Lotus Anacı üzerine aşılanmış değişik trabzon hurması (diospyros kaki) çeşitlerinin fenolojik özellikleri, klorofil düzeyleri ile çöğür peroksidaz enzim aktivitelerinin ölçülmesi


ŞEKER M. (Executive) , NURDAN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2004
  • End Date: February 2006