Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi: Kastamonu İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi


Şimşek Ö., Güney K., Matur F., Bani B., Kirazlı C., Yoğurtçuoğlu B., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: December 2017