Antalya ilinde 40 64 yaş arası bireylerde fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesiYatırım Projesi: 2002.01.0300.003


Şahin G., Özer M. K. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2003
  • End Date: December 2005