Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu


Topkaya N.

AB IPA Project, 2015 - 2017

  • Project Type: AB IPA Project
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: November 2017