121B699 "Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar Ve Bilime Yolculuk" Yaz Bilim Kampı - 2021


Bayındır A. (Executive), Özdemir M., Timur B., Aliçavuş F., Soykan A., İşmen A., et al.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: July 2022

Project Abstract

Kampın amacı, 7. sınıfa geçmiş katılımcı öğrencilerin popüler bilimle tanışmalarını, yaşamla içi çeliğini tanımaları ve bilimsel farkındalıklarını sağlayarak bilimin her yerde, eğlenceli ve disiplinlerarası bir alan olduğu verilmeye çalışılacaktır. Bilimin yaşamımız üzerine etkilerini ve bilimin yaşamımızı nasıl doğru yönlendirdiğini sezdirmektir

         7. sınıfa geçmiş 12 yaş toplam 48 öğrencinin çalışma grubu olarak hedeflendiği Yaz Bilim Kampı projesi, 01-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında alanlarında uzman öğretim elemanları tarafından yürütülecek program etkinlikleriyle, 24’er kişilik 7'şer günlük programlarla iki dönem olarak Çanakkale’de gerçekleştirilecektir. Kampa seçme kriterleri doğrultusunda, başarılı Çanakkale’de yaşamını sürdüren çocuklar yanında, 2020 İzmir depreminde birinci derece etkilenen ve Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nda öğrenim gören ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit çocuklarının katılımı planlanmıştır.

         Üniversite Yerleşkeleri, Çanakkale Özel Koleji ile Çanakkale ilinin doğal ve kültürel kaynaklı eğitim ortamlarını kullanarak, laboratuvarların yanında, doğanın kendisi, müzeler, Astrofizik Araştırma Merkezi Gözlemevi, orman alanları, arkeolojik kazı alanları, birer eğitim ortamı olacaktır. Gözleme, sorgulamaya ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı bir yaklaşım ön planda tutulacaktır.

       Proje hazırlanırken, sekiz yıldır deneyimli proje ekibi ile yapılan eğitim projesi sonuç raporları doğrultusunda revize edilmiş; MEB Ortaokul Programı dikkate alınmış, araştırma, sorgulamaya yönelik  “Evren”,  “Gökbilim”,  “Sualtı Dünyası”, “DNA Laboratuvarı”, “Yenilikçi Teknolojiler”, “Bilimin Doğası”, “Girişimcilik,”, “Mitoloji ve Tarih” tema ve alt temalarına dayalı düzenleme yapılmıştır. İfade ve beceri derslerini destekleyecek güzel sanatlar, dil becerileri ve bilişim teknolojileri derslerine yönelik örüntü oluşturularak bilimin yaşamla içiçeliğini fark etmelerini sağlayacak çalışmalarla zenginleştirilmiştir.

      Proje ekibinin Uluslararası ve ulusal yayın yapmaları, farklı disiplin alanlarında proje, kongre, konferans ve sempozyumlarda kamp etkinliklerini tanıtıcı sunularda bulunması, yayın yapmaları, düzenli toplantılar planlanmaktadır.

     Kamp süresince ulusal ve yerel basın ve yayın organlarının desteği ve kampın öyküsünü içeren kamp görüntülerinin yer aldığı görsellerle http://yazbilimkampi.comu.edu.tr web sayfası ile yaygın kitleye ulaşılması hedeflenmektedir. Öğretmen, veli ve öğrencilere katılımcıların davranış değişikliklerini ölçmeye yönelik anket formları gönderilecek, proje ekibi tarafından görüşme formları doldurulacaktır.