Farklı Çelik Alma Dönemleri ile Oksin Dozlarının Kocayemişin(Arbutus unedo L.) Kökleme Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


ŞEKER M. (Executive) , AKÇAL A. , YÜCEL Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2005
  • End Date: January 2010