Fotovoltaik Güneş Pili Uygulamaları Için CdO:F, CdO:Mg, CuO:Al ve CuO:In Yarıiletken İnce Filmlerinin Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Üretilmesi ve Elektrik, Optik, Yapısal Ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi.


BİLGİN V.

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2008
  • End Date: May 2010