BAZI YENİ BİBER ÇEŞİTLERİNİN Capsicum annuum L cv A30706 F1 Capsicum annuum L cv Kılçık F1 Capsicum annuum L cv Bitter F1 BAZI ÖNEMLİ KİMYASAL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

SARIYER T. (Executive) , AKÇAL A. , GÜNDOĞDU M. A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: October 2020

Project Abstract

ÖZET

Bazı Yeni Biber Çeşitlerinin (Capsicum annuum L cv A30706 F1, Capsicum annuum L cv Kılçık F1, Capsicum annuum L cv Bitter F1) Bazı Önemli Kimyasal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi

Daha kaliteli tarımsal ürünler elde edilmesi yeni çeşitlerin geliştirilmesi ile yakından ilgilidir. Yeni çeşitler yapılan ıslah programları sonucunda uluslararası kapsamda gittikçe çoğalmaktadır. Capsicum annuum L cv A30706 F1, Capsicum annuum L cv Kılçık F1, Capsicum annuum L cv Bitter F1 biber çeşitleri ülkemizde yeni geliştirilen tescilli biber çeşitlerimizdir. A30706 F1 acı ve siyah renkli tatlı sivri biber, Kılçık F1 tatlı kıl biber, Bitter F1 acı kıl biber özelliğindedir. A30706 F1 çeşitler arasında en yüksek askorbik asit miktarına (216,35 mg/100g) sahip bulunurken, Bitter F1 çeşidi en yüksek fenolik bileşik miktarına (63,69 mg GAE/100g) sahip bulunmuştur. Aroma maddeleri yönünden A30706 F1 ve Kılçık F1 çeşitlerinde taze çimen benzeri algılama oluşturan hexanal bileşiğinin, Bitter F1 çeşidinde ise hexanal ve biber kokusu hissettiren E-2-tetradesenal bileşiklerinin major aroma bileşenleri olduğu belirlenmiştir.

ABSTRACT

Some Important Chemical Characteristics of some new pepper varieties (Capsicum annuum L cv A30706 F1, Capsicum annuum L cv Kılçık F1, Capsicum annuum L cv Bitter F1)

Obtaining agricultural products with better quality is closely related to the development of new varieties. New varieties are increasing gradually internationally as a result of the breeding programs. Capsicum annuum L cv A30706 F1, Capsicum annuum L cv Kılçık F1, Capsicum annuum L cv Bitter F1 pepper varieties are our newly developed registered pepper varieties in our country. Hexanal was found as major aroma component in A30706 F1 and Kılçık F1 pepper varieties which creates a sensory perception as fresh grass. E-2-tetradesenal was found as major aroma component in Bitter F1 variety which creates a sensory perception as smell of pepper.