Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi


İŞLETEN HOŞOĞLU M., CANER C.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2005 - 2007

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2007