Yerel Ticaret Aktörlerinin Yerel Kalkınmaya Bakışının Ölçülmesi: Çanakkale İli Örneği


İPEK S. (Executive), ÖKSÜZ M., ÜNSAL G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: September 2019