Psoriasisli hastalarda Kardiyolojik risk faktörleri ile ACE, eNOS, FVL, GJB2 polimorfizmlerinin ilişkilerinin araştırılması


ÖĞRETMEN Z. (Executive) , SILAN F. , KIRILMAZ B. , ÖZDEMİR Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: December 2012