Farklı Kaplama Materyallerinin Kiraz Kalitesi ve Tüketici İstekleri Üzerine Etkisinin Kinetik Modelleye Dayanılarak Değerlendirilmesi


CANER C. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: January 2008