Diz Osteoartritli Hastalarda Kuvvet Antrenmanının Fonksiyonel Performans ve Sensorimotor Değişiklikler Üzerine Etkisi


Toraman N. F. (Executive), Şahin G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2006
  • End Date: March 2008

Project Abstract

AMAÇ: Bu çalışmanın amaçları; a)Diz OA’i olan bayanlarda, kuvvet antrenmanının sensorimotor değişiklikler ve fonksiyonel performans üzerine etkisinin belirlenmesi, b) Kapalı kinetik zincir egzersizi yapan grupla, açık kinetik zincir egzersizi yapan grup arasında, fonksiyonel performans ve sensorimotor gelişim yönünden farklılığın saptanması, c) Fonksiyonel performans gelişimi ile sensorimotor gelişim arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Diz osteoartriti tanısı konmuş, 50-74 yaş arasında olan bayanlar prospektif olarak seçilecektir. Seçilen kişiler değerlendirilecek, görme/işitme bozukluğu olmayan, algılama ve kavrama sorunu olmayan, santral sinir sistem hastalığı geçirmemiş olan ve diyabeti olmayan, egzersiz programına katılmasında sakınca olmadığı hekim tarafından belirlenen, multipl kas-iskelet sistem yakınması olmayan, son 1 yıldır fizik tedavi programı ve/veya egzersiz programına katılmamış olan, Amerikan Romatoloji Birliği kriterlerine göre bilateral grade 1-2  diz osteoartriti olan, gönüllü,menapoz devresinde olan bayan bireyler çalışmaya katılacaktır. Araştırma kriterlerine uyan bireyler, rasgele Kapalı Kinetik Zincir Grubu (KKZ), Açık Kinetik Zincir Grubu (AKZ) ve Kontrol Grubu (KON) olmak üzere üç gruba ayrılacak, KKZ ve AKZ grubuna 12 hafta süreyle kuvvet antrenmanı uygulanacaktır. Sondurum ölçütleri olan, Ağrı, WOMAC  İndeksi, 6 dakika yürüme, 30 saniye süreyle sandalyeye otur-kalk, Kalk ve git, Merdiven çıkma ve inme, Antropometri, Denge, Eklem pozisyon duyusu, Dokunma Duyusu, Cybex ölçümleri, antrenmandan önce, 6. haftada  ve 12. haftada değerlendirilecektir. Deneklerin ön test sonuçları arasındaki farklılık Tek Yönlü Varyans Analizi ile çözümlenecek, farklılık belirlendiğinde hangi gruplar arasında fark olduğunu saptamak için post-hoc Tukey testi kullanılacaktır. Zamana bağlı olarak incelenen değişkenlerdeki fark, tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi ile çözümlenecektir. Diz osteoartriti olan bayanlarda, KKZ egzersizlerinin, AKZ egzersizlerine göre fonksiyonel performans ve  sensoriomotor değişikliklere daha fazla etkisinin olması beklenmektedir.