Kolorektal kanserli hastaların serumlarında IL-6, TNF-alfa,VEGF düzeylerinin ELISA yöntemiyle belirlenmesi


COŞKUN Ö. (Executive), KAYDAN S., ÖZKAN Ö. F., ÖZTOPUZ R. Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: January 2016