Düşmanlıktan Kalıcı Dostluğa: Türk ve Anzak Asker Günlüklerinden ve Anlatılarından Kültürel Yansımalar


KEMALOĞLU A. B. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: June 2015