Yeni Tür Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, DNA İle Etkileşim ve Sitotoksik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi


ERDENER ÇIRALI D. (Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: April 2019