Piridin Halkası İçeren Siklotrifosfazen Ligandlarının Ru(II) ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi


ERDENER ÇIRALI D. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2012
  • End Date: December 2013