Ezine Peynirinden İzole Edilen Antimikrobiyel Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması


UYMAZ TEZEL B. (Executive) , YÜKSEL ÖNÜR Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: December 2012