Çayda gübre gereksiniminin azaltılması için bitki gelişimini teşvik edici bakteri araştırması


ÇAKMAKÇI R. (Executive)

TUBITAK Project, 2007 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2007
  • End Date: November 2011