Değişik Gelişme Dönemlerinde, Farklı Derecede Su Stresi Uygulanan Brokkolide (Brassica oleracea L. var. italica) Bazı Morfolojik ve Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi


ÇAKIR R. (Executive) , ERKEN O. , KUZUCU C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2009
  • End Date: March 2013